Burgerschapskleed

Door de recent herziene wet ‘Burgerschap in het onderwijs’ dienen scholen een heldere visie en beleid te ontwikkelen op het burgerschapsonderwijs. Hiervoor heb ik een gesprekstool ontwikkeld die scholen helpt een visie te vormen over de invulling van goed burgerschap.

De gesprekstool BurgerSmaken biedt op meerdere vlakken verdieping. Door de gesprekstool wordt duidelijk wat belangrijke burgerschap thema’s zijn binnen de school. Er wordt gereflecteerd op wat er goed gaat en wat nog aandacht behoeft. En er wordt aandacht besteed aan hoe scholen omgaan met gevoelige thema’s.

Tijdens de conferentie “Focus op Burgerschap” op 18 november 2020 gingen 350 docenten, beleidsmakers en onderwijskundigen online in gesprek over Burgerschap. De gesprekstool is nu op aanvraag beschikbaar voor alle scholen in Nederland (PO & VO). De eerste reacties waren zeer positief.

Stichting School & Veiligheid