Jaarafsluiting

Aanleiding
De Netwerkorganisatie
Follow Up Club bestaat uit verschillende divisies. Deze divisies eten en netwerken maandelijks met elkaar bij een vast restaurant. Eén keer per jaar wordt er een gezamenlijk jaar evenement georganiseerd voor alle divisies.

Aan tafel
Dit jaar werd het event georganiseerd in het Circustheater in Scheveningen. De leden kregen twee presentaties te zien van twee top ondernemers alvorens ze bij het Netwerkkleed aanschoven. Er werd ruim de tijd genomen aan het Netwerkkleed om elkaar te leren kennen en duurzame contacten te leggen.

Resultaat
Veel van de leden, met name de meest cynische voorafgaand aan het gesprek, kwamen naar de gespreksleiders toe tijdens de borrel om te vertellen hoe leuk ze het vonden. Eén van de tafels heeft zelfs een nieuw soort divisie gestart, zij zien elkaar twee keer per jaar om bij te praten en contacten uit te wisselen.

Follow Up Club