Heidag

Aanleiding
De afdeling Packaging Design van Friesland Campina bestaat uit vier design teams. Jaarlijks organiseren zij heidagen om missie en visie voor het komende jaar vorm te geven. Tijdens deze tweedaagse sessie wil Friesland Campina ook graag een tool inzetten om ieders kennis en kwaliteiten boven tafel te krijgen.

Aan tafel
Binnen ieder team wordt goed samengewerkt. Maar de teams onderling kennen elkaar niet of nauwelijks terwijl ze toch tegen veel dezelfde problemen aanlopen. Aan tafel leren ze elkaar (beter) kennen en horen ze welke talenten en kennis waar verborgen zit. Ze gaan in gesprek over hun passies, vraagstukken waar ze voor staan en oplossingen.

Resultaat
Collega’s weten elkaar beter te vinden. Als iemand voor een vraagstuk staat weet hij welke collega uit een ander team hij kan vragen voor kennis en ervaring. Zo kan er sneller en beter naar nieuwe oplossingen gezocht worden.

Friesland Campina