Kernwaarden implementeren

Aanleiding
Met de organisatie in gesprek gaan over de nieuwe kernwaarden. De organisatie wil bewustwording creëren over hoe ze intern met elkaar omgaan en hoe ze externe relaties benaderen. De kernwaarden zijn het uitgangspunt, de normen en waarden voor hoe ze de bedrijfsprocessen inrichten. Juist ook binnen een kleine organisatie is het belangrijk dat er een moment gekozen wordt om hier samen met aandacht over in gesprek te gaan.

Aan Tafel
We dekte een lange tafel voor 11 personen. Het kernwaardenkleed is een gesprekskleed op maat ontwikkeld voor Bakker & Schnabel. De vragen gaan gericht over de nieuw geformuleerde kernwaarden en uitdagingen die leven binnen de organisatie.

Resultaat
Tijdens het gesprek is duidelijk dat de kernwaarden door iedereen worden gedragen. Er ontstaan veel ideeën hoe het team zichzelf kan verbeteren en ontwikkelen. Na deze kick-off wil de organisatie elk kwartaal in gesprek met elkaar om samen terug te kijken. Samen successen vieren en verbeteringen doorvoeren. Om de ontstane plannen aan tafel naar een hoger niveau te tillen zullen wij brainstormsessies organiseren met de teams en een coaching traject starten.

Bakker & Schnabel