Organisatieverandering

Aanleiding
Een organisatieverandering van een top-down gestuurde organisatie naar bottom-up vraagt om een nieuwe benadering van samenwerken. Het Gesprekskleed voor Zelforganiserende teams opent een gesprek over de nieuwe manier van samenwerken.

Aan tafel
Collega’s van alle teams gaan vier keer per jaar met elkaar in gesprek over het werken in zelforganiserende teams: Wat betekent deze nieuwe vorm van werken voor je gedrag? Welke kaders zijn er? Welke normen en waarden zijn belangrijk? Bestaande vraagstukken worden opgelost en nieuwe idee├źn worden geboren.

Resultaat
De nieuwe manier van samenwerken is besproken en er is samen een nieuwe visie bepaald. Op deze manier heeft iedereen meegewerkt van de uit te zetten koers. Beren op de weg zijn meteen van tafel geveegd of besproken. Iedereen weet nu binnen welke kaders hij/zij eigen initiatieven kan ontplooien.

Het gesprekskleed helpt om stil te staan bij de successen (wat hebben we al) en de doelstellingen (wat gaan we nog doen). Opvallend is dat zowel teams waar zelforganisatie nog maar net gestart is en teams met meer ervaring er baat bij hebben.

Trivium Lindenhof