Teambuilding

Aanleiding
Werknemers van verschillende generaties binnen een team kunnen elkaar goed aanvullen. Veelal bezitten de oudere generaties veel kennis en brengen de jongere werknemers veel energie en nieuwe idee├źn. Maar ze spreken ook een andere taal en hebben andere behoeftes. Als er geen rekening gehouden wordt met de belangen van oudere of jongere collega’s kan dit zorgen voor wrijving binnen het team.

Aan tafel
Collega’s gaan door middel van het Generatiekleed met elkaar in gesprek over de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende generaties. Ze horen elkaars perspectieven en weten welke talenten en kennis waar te vinden is.

Resultaat
Tijdens het gesprek ontstond er wederzijds begrip over en weer. Er kan nu beter worden samengewerkt en zo kan iedere persoon, uit elke generatie, in zijn eigen kracht worden gezet.

Royal IHC